Med den nye overenskomst bliver der flere penge til frit valg. Fritvalgskontoen øges fra 4% til 7% af din løn, og det er dig der bestemmer, hvordan pengene skal bruges.


Vælg din løn for at se, hvor meget der bliver sat ind på din fritvalgskonto.

Timelønnet
Månedslønnet
Kr.
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

2019
2020
2021
2022