Med den nye overenskomst bliver der flere penge på fritvalgskontoen. Indbetalingen øges over de næste år fra 4% til 7% af din løn, og det er dig der bestemmer, hvordan pengene skal bruges.

Du kan bruge pengene påBørneomsorgsdage

Seniorfridage

Ekstra pension
 

Barns 2. sygedag
eller lægebesøg

Få pengene
udbetalt
 


Med vores Fritvalgsberegner kan du finde ud af, hvor mange penge der bliver sat ind på DIN fritvalgskonto, og hvordan du kan bruge dem.